Arhiiv kuude lõikes: september 2013

SDE arupärimine Taavi Aasale

Tallinna Sotsiaaldemokraadid esitasid 19.septembril Tallinna linnavolikogu istungil abilinnapeale Taavi Aasale arupärimise seoses veerenni tänava ülesõiduga. Arupärimises selgitatakse kujunenud olukorda ja esitatakse küsimused, mida on Tallinna linn ette võtnud kaitsmaks elanike huve ning kas on vahepealse aja jooksul teavitatud ja läbiräägitud kõnealuse küsimuse võimalikest lahendusvariantidest ja edasiarendustest.

Lisa 24.09.2013: Abilinnapea Taavi Aas on esitanud palve pikendada järelepärimislee vastamise tähtaega ning nihutada see 18. oktoobrile — ilmne püüe vältida ebamugava küsimuse tõstatamist enne valimistepäeva. 

Vt faili siit Palve pikendada järelepärimisele vastamise tähtaega

Kohtumised erakondade esindajatega

Tallinna linnavalitsus on lubanud Veerenni raudteeülesõitu mitte sulgeda enne Ülemiste liiklussõlme valmimist. Peagi on oodata liiklussõlme pidulikku avamist kohalike valimiste künnisel. Luite Selts on pöördunud kõikide Tallinnas kohalikel valimistel osalevate erakondade ja valimisliitude poole ning küsinud nende seisukohta Veerenni raudteeülesõidu säilitamise osas.

Eelmisel nädalal kohtusid seltsi esindajad sotsiaaldemokraatide Lauri Läänemetsa (SDE Kesklinna linnaosavanema kandidaat) ja Hanno Mattoga. Kolmapäeval, 18.09 kohtuti IRL Kesklinna osakonna esimehe Kaido Kuke ja parlamendisaadiku ning Kesklinna halduskogu liikme Sven Sesteriga.

Nii sotsid kui IRL avaldasid toetust Veerenni tänava terviklikuna säilitamisele, loe avaldusi allpool.

Plaanis on kohtumis jätkata ning korraldada ka kandidaatide kohtumine asumirahvaga.

Tallinna sotsiaaldemokraadid toetavad Veerenni raudteeülesõidu ja Veerenni tänava terviklikkuse säilitamist.

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse ja Eesti Raudtee vahel sõlmitud kokkuleppele on linnavalitsus teatanud, et peale Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise II etapi valmimist suletakse mootorsõidukitele liikluseks Veerenni tänava raudteeülesõit ning asendatakse see jalakäijate ja kergliiklejate ülekäigukohaga.

Planeeritud raudteeülesõidu sulgemine poolitab Veerenni tänava ja lõikab läbi Luite asumi otseühenduse Kesklinnaga, puudutades otseselt 700 elanikku ning mitmeid kümneid kohalikke kaubandus- ja tootmisettevõtteid.

Samuti halvendab Veerenni raudteeülesõidu sulgemine oluliselt väljapääsu Kesklinnast, sulgedes liiklusväila, mis ühendab Liivalaia tänavat Järvavana teega.

Tallinna Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks Veerenni raudteeülesõidu säilitamist ning sellega seoses esitavad Volikogus arupärimise abilinnapea Taavi Aasale (esitaja Reet Laja) saamaks kindlust, et linn on asunud aktiivselt otsima lahendust Eesti Raudtee vahel sõlmitud kokkuleppe muutmisele osas, mis takistab raudteeülesõidu säilitamist.

Riigikoguliige sotsiaaldemokraat Andres Anvelt esitab kirjaliku küsimuse majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile saamaks teada millised püsivad kulud kaasnevad Veerenni raudteeülesõidu võimaliku säilitamisega Eesti Raudteele (EVR Infrale) ning millised on täiendavad vajalikud investeeringud raudteeülesõidu telemaatika süsteemide ja foorisignalisatsiooni ning automaattõkkepuude uuendamiseks ja aastaringseks hoolduseks. Täiendavalt küsime, mis tingimustel on EVR Infra valmis säilitama Veerenni raudteeülesõidu tänasel kujul.

Pöördumine kohalikel valimistel kandideerijate poole

Luite Selts saatis 29.08.13 järgmise pöördumise Tallinnas kohalikel valmistel osalevatele erakondadele ja valmisliitudele:

Tere,
Tallinna Linnavalitsus ja EVR Infra on otsustanud omavahelise kokkuleppe raames sulgeda Veerenni raudteeülesõit peale Ülemiste liiklussõlme valmimist 2013.a sügisel. Sellega poolitatakse üks suurim kesklinnasuunaline liiklusmagistraal, mis ühendab Liivalaia tänavat Järvavana teega. Antud otsuse tagajärjel halveneb oluliselt üldine ligipääs Tallinna kesklinnale ja ühtlasi lõigatakse ära Luite asumi ettevõtete ja elanike otseühendus kesklinnaga. Luite asumis elab üle 700 inimese ja tegutseb kümneid ettevõtteid (sh Mariine Auto, Jaapani Auto, Espak, Trio Raadio grupp jpm) ja Suitsupääsupesa lasteaed.

Alates oktoobrist 2012.a on Luite asumi elanikud ja ettevõtjad koondunud ühise eesmärgi nimel, säilitamaks Veerenni raudteeülesõit ja Veerenni tänava terviklikkus. Selle raames koguti üle 1700 toetusallkirja, mis anti novembris 2012.a üle Tallinna linnavalitsusele.
Seoses sellega soovib Luite Selts teada, milline on Teie seisukoht Veerenni raudteeülesõidu säilitamise osas. Ootame teie vastust aadressil luite.asum@gmail.com hiljemalt 30. septembriks 2013.a.

Antud pöördumine on saadetud kõikidele erakondadele, valimisliitudele, vabakondadele ja üksikkandidaatidele, kes osalevad 2013.a kohalike omavalitsuste valimistel.

Lugupidamisega,
Luite Selts