Sildiarhiiv: Veerenni

Luite selts kaebas Tallinna LV Veerenni ülesõidu pärast kohtusse

MTÜ Luite Selts pressiteade
11.06.2016

Luite selts koos lähipiirkonna ettevõtete ja linnaelanikega esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Tallinna linnavalitsuse tegevuse vastu, mille eesmärk on Veerenni tänava raudteeülesõidu sulgemine 2015. a oktoobrist. Kaebus märgib, et Tallinna linna tegevus rikub mitmeid õigusakte, sh planeerimisseadust ja teeseadust, ning sisaldab taotlust rakendada esialgset õiguskaitset.

“Kaks korda, 2012. ja 2013. a sügisel, on linnavalitsus meie protestide mõjul sulgemist edasi lükanud,” ütles Luite seltsi juhatuse liige Marius Mets, “seekord ei näinud me asumi elanike ja ettevõtjate ning laiemalt tallinlaste õiguste kaitsmiseks muud võimalust, kui pöörduda kohtusse.”
Kaebajate hinnangul on Tallinna linna tegevuse eesmärk õigustada eraarendaja huvides rajatud Tehnika tn-Järvevana tee ühendustee ehitamist Euroopa Liidu rahade toel, mitte võimalike liiklusohtude vähendamine Veerenni ülesõidul ja mujal piirkonnas. Asumit kesklinnaga siduv otsetee lõigatakse läbi ning liiklus suunatakse pea kahekilomeetrise ringiga läbi liiklusohutuse standarditele mittevastava ringristmiku. Hoolimata korduvatest arupärimisest 2,5 aasta jooksul pole luitelased saanud linnavalitsuselt ka selgelt vastust, kuidas raudteeülesõidu sulgemise puhul tagatakse liiklejate ohutus asumis ja plaanitud ülekäigul ning ühistranspordiühendus kesklinnaga. Samuti halveneb operatiivsõidukite ligipääs asumile, mida kinnitab ka linnavalitsuse tellitud liiklusuuring.

Luitelased on Veerenni ülesõidu sulgemise vastu kogunud paari nädalaga rohkem kui poolteisttuhat allkirja, neist üle 650 elektrooniliselt keskkonnas http://petitsioon.ee/veerenni-poolt

Lisainfo:
Marius Mets
telefon 5047360
marius.mets [at] elisa.ee

Luite asumi veebileht www.luite.ee
Taustainfot ülesõidu sulgemisplaanide kohta
Luite asumi Facebooki grupp
Anna oma allkiri Veerenni ülesõidu säilitamise toetuseks

Luitelased suunduvad Ülemiste vanakeselt aru pärima

Luite Seltsi pressiteade, 10.10.2013

Tänasele Ülemiste liiklussõlme avamisele suundub rongkäik Luite asumist, et saada selgust, mis saab asumi otseühendusest kesklinnaga. Rongkäigule kogunetakse kl 11.00 Veerenni tn raudteeülesõidust, mida ähvardab sulgemine pärast Ülemiste liiklussõlme avamist.

Tallinna Linnavalitsus pole seni andnud luitelastele mingit vastust esitatud küsimustele raudteeülesõidu sulgemise ega tulevase liiklus- ja ühistranspordikorralduse kohta ning on lükanud edasi ka vastamise Tallinna linnavolikogus esitatud arupärimisele. Seega ei näe Luite Selts teist võimalust, kui korrata eelmise sügise rongkäiku ning minna aru pärima Tallinna linnaisadelt, kes kogunevad Ülemiste vanakese juhtimisel uue liiklussõlme avamisele. Kutsume endaga liituma kõiki toetajaid. Rongkäik saab alguse 10. oktoobril 2013 kl 11.00 Veerenni raudteeülesõidu juurest.

Luite Selts ja tema toetajad on alates 15. juulist 2013 esitanud Tallinna Linnavalitsusele korduvalt seni vastuseta jäänud arupärimisi, milline saatus ootab Veerenni tänava raudteeülesõitu. 2012. a sügisel said Luite asumi elanikud ja ettevõtjad üllatusega kuulda kavast nimetatud ülesõit mootorsõidukitele sulgeda, suunata asumisse saabuv ja sealt lahkuv liiklus kõnniteedeta Viadukti tänavale ning muuta ühistranspordikorraldust. Protestiliikumise mõjul, mille käigus koguti üle 1700 toetusallkirja ülesõidu säilitamise poolt, lükati raudteeülesõidu sulgemine edasi kuni Ülemiste liiklussõlme valmimiseni.

Taustateavet ja eelmise sügise meediakajastusi

LISA: Tänase rongkäigu kajastusi

Postimees
Luite Selts liigub protestirongkäigus Ülemiste ristmiku avamisel http://www.tallinncity.ee/2331676/luite-selts-liigub-protestirongkaigus-ulemiste-ristmiku-avamisele

Õhtuleht
Luite asumi elanikud läksid protestimarsiga Ülemiste vanakeselt aru pärima http://www.ohtuleht.ee/549259

Delfi
Tallinna Luite asumi elanikud pärivad Ülemiste vanakeselt aru raudteeülesõidu kohta http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foto-tallinna-luite-asumi-elanikud-parivad-ulemiste-vanakeselt-aru-raudteeulesoidu-kohta.d?id=66878949

ERR Uudised
Ülemiste liiklussõlme kajastus http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=59378
Vt alates u 11:30

Artiklid tänases Postimehes

Tänases Postimehe netiversioonis ilmus kaks artiklit, mis käsitlevad Luite asumiga seonduvat:  “Veerenni ülesõitu polegi vaja sulgeda?”, mis kajastab Juhan Partsi ja Toomas Vitsuti seisukohavõtte Veereni ülestõusu sulgemise osas, ning “Raudtee ülekäigu trepp pandi parandamise asemel kinni”, kus juttu Tallinn-Väike jaama äsja püstitatud tõkkest, mis ei lase enam tavapärasest kohast raudteed ületada.

10 päeva

Tallinna Linnavalitsus lubas eelmisel sügisel  Luite asumi elanike ja nende toetajate survel vaid seda, et Veerenni ülesõitu ei suleta kuni Ülemiste liiklussõlme avamiseni, mis on plaanis 10. oktoobril.

Hoolimata korduvatest arupärimistest, pole Luite Selts saanud vastust küsimusele, mis on linnavalitsuse plaanid. Seadust eirates pole vastatud linnavalitusele saadetud kirjalikele küsimustele, venitatakse ka volikogus esitatud arupärimisele vastamisega.

Liiklussõlme avamiseni on jäänud ainult
10
päeva 

Luite Selts kutsub kõiki, keda huvitab Veerenni ülesõidu saatus ning Luite asumi ja kesklinna otseühenduse säilimine, liituma meiega, et minna ise 10. oktoobril liiklussõlme avamisele linnaisadelt aru pärima. Täpsem info avaldatakse peagi siin, Luite asumi teadetetahvlil (Leete tänaval Tallinn-Väike bussipeatuse vastas) ning Facebookis.

Kohtumised erakondade esindajatega

Tallinna linnavalitsus on lubanud Veerenni raudteeülesõitu mitte sulgeda enne Ülemiste liiklussõlme valmimist. Peagi on oodata liiklussõlme pidulikku avamist kohalike valimiste künnisel. Luite Selts on pöördunud kõikide Tallinnas kohalikel valimistel osalevate erakondade ja valimisliitude poole ning küsinud nende seisukohta Veerenni raudteeülesõidu säilitamise osas.

Eelmisel nädalal kohtusid seltsi esindajad sotsiaaldemokraatide Lauri Läänemetsa (SDE Kesklinna linnaosavanema kandidaat) ja Hanno Mattoga. Kolmapäeval, 18.09 kohtuti IRL Kesklinna osakonna esimehe Kaido Kuke ja parlamendisaadiku ning Kesklinna halduskogu liikme Sven Sesteriga.

Nii sotsid kui IRL avaldasid toetust Veerenni tänava terviklikuna säilitamisele, loe avaldusi allpool.

Plaanis on kohtumis jätkata ning korraldada ka kandidaatide kohtumine asumirahvaga.

Tallinna sotsiaaldemokraadid toetavad Veerenni raudteeülesõidu ja Veerenni tänava terviklikkuse säilitamist.

Vastavalt Tallinna linnavalitsuse ja Eesti Raudtee vahel sõlmitud kokkuleppele on linnavalitsus teatanud, et peale Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise II etapi valmimist suletakse mootorsõidukitele liikluseks Veerenni tänava raudteeülesõit ning asendatakse see jalakäijate ja kergliiklejate ülekäigukohaga.

Planeeritud raudteeülesõidu sulgemine poolitab Veerenni tänava ja lõikab läbi Luite asumi otseühenduse Kesklinnaga, puudutades otseselt 700 elanikku ning mitmeid kümneid kohalikke kaubandus- ja tootmisettevõtteid.

Samuti halvendab Veerenni raudteeülesõidu sulgemine oluliselt väljapääsu Kesklinnast, sulgedes liiklusväila, mis ühendab Liivalaia tänavat Järvavana teega.

Tallinna Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks Veerenni raudteeülesõidu säilitamist ning sellega seoses esitavad Volikogus arupärimise abilinnapea Taavi Aasale (esitaja Reet Laja) saamaks kindlust, et linn on asunud aktiivselt otsima lahendust Eesti Raudtee vahel sõlmitud kokkuleppe muutmisele osas, mis takistab raudteeülesõidu säilitamist.

Riigikoguliige sotsiaaldemokraat Andres Anvelt esitab kirjaliku küsimuse majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile saamaks teada millised püsivad kulud kaasnevad Veerenni raudteeülesõidu võimaliku säilitamisega Eesti Raudteele (EVR Infrale) ning millised on täiendavad vajalikud investeeringud raudteeülesõidu telemaatika süsteemide ja foorisignalisatsiooni ning automaattõkkepuude uuendamiseks ja aastaringseks hoolduseks. Täiendavalt küsime, mis tingimustel on EVR Infra valmis säilitama Veerenni raudteeülesõidu tänasel kujul.