Arhiiv kuude lõikes: veebruar 2017

LUITE SELTSI ÜLDKOOSOLEKU KUTSE

Hea Luite asumi elanik!

 

Olete oodatud Luite Seltsi 8.-ndale üldkoosolekule, mis toimub  kolmapäeval 22.veebruaril kl.17.30-19 Suitsupääsupesa lasteaias.

Üldkoosolekul on kavas arutada järgmisi teemasid:

 1. Ülevaade Luite Seltsi 2016.a tegevustest (sh 2016.a riigieelarvest saadud toetuse kasutamise ülevaade) ja LS 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. 2017. aastal planeeritavate tegevuste ettepanekud:
  1. Heakorratalgud (ettepanek korraldada laupäeval 06.mail)
  2. Suvepiknik (ettepanek korraldada laupäeval 29.juulil)
  3. Sügisfestival ja ühine mahlapressimine (ettepanek:toimumisaeg laupäeval 29.septembril)
  4. Spordi- ja/või mänguväljaku rajamine (ettepanek rajada Luite tn ja Järvevana tee vahelisele metsaribale)
 3. 2017. aasta riigieelarvest Luite Seltsile eraldatud toetuse kasutamise arutelu (vt. ka punkt 2)
 4. Muud küsimused (sh uute liikmete vastuvõtmine)

Kui on ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamise kohta, siis palun saata need meili teel aadressil luite.asum@gmail.com

 

Ootame aktiivset osavõttu!

 

Luite Seltsi juhatus