Luite kevadlaat 22. mai kell 11-15

Suitsupääsupesa lasteaias toimub maikuu eelviimasel pühapäeval, 22.mail kell 11.00-15.00 meeleolukas Luite kevadlaat 2016
Laadale oodatakse kauplejaid, kes müüvad
• istikuid (puuviljade-, ilutaimede-, astelpaju-, vaarika-jne), lilleseemneid ja -sibulaid, aiatarebeid jne.
• Samuti on oodatud Eesti käsitöömeistrid ning teretulnud on kevadise rohelise ja Eestis toodetud toiduainete pakkujad.
• Laadale kutsume kõiki müüma ka omatehtud küpsetisi jm. suupärast, samuti võib müüa (laste)riideid ja-tarbeid jm oma kodus üleliigset.

Kevadlaadal on ka meelelahutusprogramm lastele ning muusikalised vahepalad kõigile osalejatele. Ei puudu ka soe laadasupp.

Luite kevadlaat on heategevuslik üritus ning sellega kogutakse raha kogukonnale mahlapressi ostmiseks, et juba sügislaadal oleks kõikidel huvilistel võimalik oma õuntest õunamahla teha.

Info ja müüjate registreerimine:
Osalemistasu ettevõttele 10 eur ja eraisikule 5 eur.

Luite asumi kevadtalgud 7.mai kell 11-15

Ootame kõiki Luite asumi elanikke kevadisele koristustalgule, et muuta üheskoos meie ümbrus puhtamaks. Riisume kraavipervesid ja koristame Luite tn ja Järvavana tee vahelist metsa, sh Luite tn lõpus metsas mahapõlenud kodutu elukoha prügi. Kogunemine Luite 19b esisel platsil 7. mail kell 11. Kõigile talgulistele Luite seltsi poolt soe kehakinnitus ja kosutav tee. Samuti on seltsi poolt töökindad ja pügikotid, tellitakse konteiner. Koristusvahendid (rehad, aiakärud, vajadusel labidad jms) ning hea tuju palume ise kaasa võtta.
Registreeri ennast talguliseks: http://talgud.teemeara.ee/events/luite-asumi-koristustalgud

Kohtumiseni 7.- mail!

7. oktoobri Luite sügislaat

Laadapasun kutsub kõiki kolmapäeval, 7. oktoobril Suitsupääsupesa, suurele kogukonna sügislaadale. Trall saab alguse kell 16:30 heategevusliku kohviku avamisega. Kogu kohviku tulu läheb “Märka ja aita Fondi”

16:00 lõbustab lapsi Luite Seltsi kaasabil tellitud üllatuskülaline. Laadale olete oodatud kauplema nii omatehtud, kui ostetud kaubaga. Laadalaua saab lunastada 2 € eest.

Tallinna Linnavalitsuse vastus Luite Seltsi pöördumisele 25. maist 2015

26. juunil saatis Tallinna aselinnapea Kalle Klandorf Luite Seltsile kirja, milles teavitas seltsi “et võrreldes 2012. aasta lõpuga, mil linn koos teiste Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“ osapooltega tuli Luite asumi elanikele vastu, lükates Veerenni raudteeülesõidukoha sulgemise vajaduse otsustamise tulevikku, on ilmnenud uusi argumente ja asjaolusid”.

Kirjaga saate tutvuda siit

Luite selts kaebas Tallinna LV Veerenni ülesõidu pärast kohtusse

MTÜ Luite Selts pressiteade
11.06.2016

Luite selts koos lähipiirkonna ettevõtete ja linnaelanikega esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Tallinna linnavalitsuse tegevuse vastu, mille eesmärk on Veerenni tänava raudteeülesõidu sulgemine 2015. a oktoobrist. Kaebus märgib, et Tallinna linna tegevus rikub mitmeid õigusakte, sh planeerimisseadust ja teeseadust, ning sisaldab taotlust rakendada esialgset õiguskaitset.

“Kaks korda, 2012. ja 2013. a sügisel, on linnavalitsus meie protestide mõjul sulgemist edasi lükanud,” ütles Luite seltsi juhatuse liige Marius Mets, “seekord ei näinud me asumi elanike ja ettevõtjate ning laiemalt tallinlaste õiguste kaitsmiseks muud võimalust, kui pöörduda kohtusse.”
Kaebajate hinnangul on Tallinna linna tegevuse eesmärk õigustada eraarendaja huvides rajatud Tehnika tn-Järvevana tee ühendustee ehitamist Euroopa Liidu rahade toel, mitte võimalike liiklusohtude vähendamine Veerenni ülesõidul ja mujal piirkonnas. Asumit kesklinnaga siduv otsetee lõigatakse läbi ning liiklus suunatakse pea kahekilomeetrise ringiga läbi liiklusohutuse standarditele mittevastava ringristmiku. Hoolimata korduvatest arupärimisest 2,5 aasta jooksul pole luitelased saanud linnavalitsuselt ka selgelt vastust, kuidas raudteeülesõidu sulgemise puhul tagatakse liiklejate ohutus asumis ja plaanitud ülekäigul ning ühistranspordiühendus kesklinnaga. Samuti halveneb operatiivsõidukite ligipääs asumile, mida kinnitab ka linnavalitsuse tellitud liiklusuuring.

Luitelased on Veerenni ülesõidu sulgemise vastu kogunud paari nädalaga rohkem kui poolteisttuhat allkirja, neist üle 650 elektrooniliselt keskkonnas http://petitsioon.ee/veerenni-poolt

Lisainfo:
Marius Mets
telefon 5047360
marius.mets [at] elisa.ee

Luite asumi veebileht www.luite.ee
Taustainfot ülesõidu sulgemisplaanide kohta
Luite asumi Facebooki grupp
Anna oma allkiri Veerenni ülesõidu säilitamise toetuseks

Tallinna linna uus katse sulgeda Veerenni raudteeülesõit

Luite Seltsi postkasti jõudis 18.mail Tallinna Linnavalitsuse kiri, kus Luite asumi elanike ja ettevõtete varasemast ja selgesõnalisest vastuseisust hoolimata kavatsetakse Veerenni raudteeülesõit lõplikult sulgeda.  Seejuures viidatakse kirjas küüniliselt Luite asumi elanike ja äriettevõtete nõusolekule. Tuletame Tallinna LV-le veelkord meelde, et novembris 2012.a andis Veerenni raudteeülesõidu säilimise (ja mitte sulgemise!) toetuseks oma allkirja kokku üle 1700 inimese.

Veerenni raudteeülesõidu sulgemise tagajärjel halveneks oluliselt asumi elanike, sealsete ettevõtete ja nende klientide ligipääs kesklinnale, samuti ei jõuaks kiirabi, tuletõrje ja politsei vajadusel piisavalt kiiresti abivajajateni.

Veerenni tänav on üks seitsmest kesklinna suubuvast ja väljuvast magistraalist, mille poolitamine suurendab oluliselt teiste sama piirkonna tänavate liikluskoormust. Tallinna linna endi poolt tellitud liiklusuuringu järgi oli Veerenni tänava keskmiseks liiklussageduseks novembris 2014 tööpäeviti 3700-4200 autot päevas.

Seega võib julgelt väita, et Veerenni raudteeülesõidu sulgemise vastu puudub avalik huvi. See muudatus ei ole Luite asumi elanike ega enamuse äriettevõtete huvides, see ei lihtsusta kellegi elu ning kohalikel elanikel ja ettevõtetel kaob võimalus kiirelt ja mugavalt liikuda otse kesklinna. Tundub pigem, et see muudatus tehakse väiksema huvigrupi huvides.

Liiklus-uuring

Tallinna Linnavalitsuse kiri

Lisa_1

Lisa_2

Lisa_3

Luite Selts

Luite Seltsi üldkoosolek

Hea Luite asumi elanik!

Eelmise aasta lõpus saime hea uudise – Riigikogu on toetanud Luite Seltsi 5000 euroga kogukondliku tegevuse edendamiseks. Toetus on mõeldud
kasutamiseks 2015.a jooksul.
Oleme isekeskis arutanud, et võiksime asumi mõnele kasutamata alale
ühiselt rajada lastele väikese mänguplatsi koos kiige ja liivakastiga. Seal võiks olla ka varjualune ja grillimisnurk, kus asumi rahvas saaks
mõnusalt koos aega veeta. Kui teil on häid mõtteid, KUHU selline vaba aja veetmise plats rajada või on teisi toredaid ideid, kuidas seda raha Luite kogukonna hüvanguks ära kasutada, siis ootame neid!

Lisaks on üldkoosoleku päevakorras muud tavapärased teemad:
1) Juhatuse ülevaade Luite Seltsi tegevusest 2014.a-l,
sh 2014.a majandusaasta aruanne
2) Seltsi plaanid 2015.a-ks (talgud, puude istutamine jne)
3) Seltsi uute liikmete vastuvõtmine
4) Muud küsimused

Saame kokku 8. aprillil 2015 kell 18:00 Suitsupääsupesa Lasteaias.

Tervitades,

Luite Seltsi juhatus